Triển Lãm PLASE SHOW Pro Light And Sound

Triển lãm plase show chuyên ngành về lĩnh vực âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp phục vụ sân khấu ca nhạc, hội trường, bar, pub, bệnh viện, trường học, karaoke...